Litoral

Pg. Garcia Faria, 4 interior
badajoz@bsmsa.cat
T. 937065250
Metro: L-4 (Poblenou; Selva de Mar)
Bus: V27/H16/V31
Nit bus: N6
Horari: obert 24 h per a retirar els vehicles. Prèviament s’han d’haver fet els tràmits administratius i l’abonament de taxes a un dels següents dipòsits: Sant Genís-Vall d'Hebron, Badajoz i Joan Miró.

Taxa d'enganxament de la grua

Turismes, furgonetes, taxis, ambulàncies...173 €
Motos, ciclomotors77 €
Camions (s/cost mínim)212 €
Bicicletes51 €
Taxa d'estada al dipòsit (4 primeres hores gratuïtes)

La taxa per mes, dia, hora o fracció de minut per la permanència en el dipòsit, determinada en funció de la taxa horària arrodonida al múltiple de 5 cèntims d'euro a la baixa, és la següent:

Hora o fraccióDiaMes

Turismes, furgonetes, taxis

2,50 €25 €250 €

Motos, ciclomotors

0,90 €9 €90 €

Bicicletes

0,50 €5 €50 €

Camions

4,90 €49 €490 €
Taxa pel servei d'immobilització

Turismes, furgonetes, taxis, ambulàncies...74 €
Motos, ciclomotors35 €
Camions, autocars90 €
Bicicletes23 €

(*) A partir de 10 hores (fins a 24 hores) es cobrarà la tarifa d'un dia

Ajuntament de Barcelona