Litoral

Pg. Garcia Faria, 4 interior
badajoz@bsmsa.cat
T. 937065250
Metro: L-4 (Poblenou; Selva de Mar)
Bus: V27/H16/V31
Nit bus: N6
Horari: obert 24 h per a retirar els vehicles. Prèviament s’han d’haver fet els tràmits administratius i l’abonament de taxes a un dels següents dipòsits: Sant Genís-Vall d'Hebron, Badajoz i Joan Miró.

Taxa d'enganxament de la grua

Turismes, furgonetes, taxis, ambulàncies...147,69 €
Motos, ciclomotors i bicicletes60,56 €
Camions (s/cost mínim)180,61 €
Taxa d'estada al dipòsit (4 primeres hores gratüites)

La taxa per mes, dia, hora o fracció de minut per la permanència en el dipòsit, determinada en funció de la taxa horària arrodonida al múltiple de 5 cèntims d'euro a la baixa, és la següent:

Hora o fraccióDiaMes

Turismes, furgonetes, taxis

1,99 €/H19,86 €198,64 €

Motos, ciclomotors

0,75 €/H7,50 €75,00 €

Bicicletes

0,40 €/H4,00 €40,00 €

Camions

3,87 €/H38,68 €386,82 €
Taxa pel servei d'immobilització

Turismes, furgonetes, taxis, ambulàncies...63,35 €
Motos, ciclomotors i bicicletes30,20 €
Camions, autocars76,55 €

(*) A partir de 10 hores (fins a 24 hores) es cobrarà la tarifa d'un dia

Ajuntament de Barcelona