Preguntes Freqüents

/

Com puc saber a quin dipòsit s’ha endut la grua el meu vehicle?
 • A través de la Cerca de vehicle anotant la matrícula.
 • Enviant un SMS* al 217010 amb la paraula grua un espai i la matrícula del vehicle retirat.
 • Trucant al telèfon 937065250
Què és necessari per retirar el vehicle?
La documentació del vehicle està dintre del vehicle. La podré agafar?
 • Al mateix dipòsit podrà sol·licitar accés al vehicle per agafar la seva documentació i presentar-la a la finestra d’atenció al ciutadà.
A partir de quin moment començaré a abonar estades d’estacionament?
 • Les primeres 4 hores, des del moment de l’ingrés i sempre dins del mateix dia, estan exentes de pagament.
De quant temps disposo per anar a buscar el vehicle al dipòsit, abans de que considerin que està abandonat?
 • Passats 60 dies des del ingrés del vehicle, aquest entraria en situació d’abandonament i es procediria al desballestament del vehicle si aquest no fos retirat.
 • Un cop notificat al propietari, disposarà d’un termini aproximat de 30 dies més.
De quines modalitats de pagament disposo per abonar les taxes del servei de grua?
 • Pagament presencial en efectiu o crèdit:
  • A les finestretes dels Dipòsits Municipals.
  • Als caixers automàtics dels Dipòsits Municipals.
 • Pagament on-line: Pot fer el pagament a la secció de pagament on-line de la nostra pàgina web.
Tinc dret a la bonificació del 15% en la taxa de la grua?
 • Si està obligat al pagament de les taxes de servei de grua té dret a una bonificació del 15% si compleix els següents dos requisits:
  • Ser resident empadronat a la ciutat de Barcelona
  • Durant l’any anterior no haver estat sancionat per cap de les infraccions establertes a l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, a la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial i al Reglament general de circulació. El mes d’octubre de cada any, es comprovarà que en els 12 mesos anteriors, no existeixen sancions fermes per les infraccions esmentades respecte els vehicles subjectes al pagament de la taxa.
És obligatori pagar la multa per retirar el vehicle?
 • No, si és un ciutadà amb residència a Espanya. El que sí que és obligatori és pagar la tarifa de retirada de la grua.
 • No obstant, si paga la multa en el moment de procedir a la recollida del seu vehicle, i si està encara dins del període de pagament voluntari,  es podrà beneficiar d’un 50% de descompte.
 • Si es tracta d’un ciutadà sense residència a Espanya, sí que està obligat a abonar la multa en el moment de la retirada del vehicle, amb el descompte de 50%, si encara es troba dins del període de pagament voluntari.
Puc fer el recurs al mateix dipòsit?
 • No. Els recursos es fan a l’Ajuntament de Barcelona o a les seus de Districte.
 • Al dipòsit on tramita la sortida podrà demanar els impresos per fer-ho i les adreces on ho pot presentar o enviar.
Si hi ha un vehicle obstruint el meu gual, què he de fer?
 • Trucar al 092. Els serveis sol·licitats pels ciutadans sempre han de ser sol·licitats a  traves de la Guardia Urbana de Barcelona.
Si un vehicle sense distintiu està estacionat a una reserva per minusvàlids, què he de fer?
 • Trucar al 092. Els serveis sol·licitats pels ciutadans sempre han de ser sol·licitats a  traves de la Guardia Urbana de Barcelona.
Si el meu vehicle està bloquejat per un altre, què he de fer?
 • Trucar al 092. Els serveis sol·licitats pels ciutadans sempre han de ser sol·licitats a  traves de la Guardia Urbana de Barcelona.
El meu vehicle ha estat mogut per l’Ajuntament, com puc saber la nova ubicació?
 • A través de la Cerca de vehicle anotant la matrícula.
 • Enviant un SMS* al 217010 amb la paraula grua un espai i la matrícula del vehicle retirat.
 • Trucant al telèfon 937065250.
Com és que l’han mogut?
 • L’Ajuntament, per diversos esdeveniments, obres, actes esportius o lúdics de la ciutat de Barcelona, té la potestat de moure els vehicles i objectes que siguin necessaris per la realització dels actes, segons recull les Ordenances Municipals.
Necessito que em moguin uns vehicles del carrer, què he de fer?
 • En primer lloc necessita demanar el corresponent permís d’ocupació d’un espai públic a una seu de Districte de l’Ajuntament.
 • Posteriorment, amb el permís ja concedit, haurà de passar per un dels dipòsits municipals, i allà li faran el corresponent cobrament, en funció de la previsió de vehicles a moure per part de la grua.
 • Finalment, un cop realitzats els moviments, li faran la factura definitiva, en base al temps utilitzat i els vehicles moguts.
Si no vull el meu vehicle, què he de fer?
 • Si el vehicle que ja no vol es trobar al carrer, pot fer la cessió en favor de l’Ajuntament en lloc d’abandonar-lo i nosaltres ens encarreguem de tot, gratuïtament, desballestament i baixa a la DGT. Cessió de vehicles.
Si he donat de baixa un vehicle, com puc tramitar la T-Verda per a viatjar en Transport Públic?
 • Si ha cedit el vehicle en favor de l’Ajuntament de Barcelona per a la seva destrucció i vol tramitar la T-Verda, vostè ha de sol·licitar el Certificat de Destrucció. El pot demanar en el moment d’efectuar la cessió del vehicle als Dipòsits Municipals, al Punt d’Atenció al Ciutadà de B:SM situat al carrer de Calàbria 66, a les oficines de la Guàrdia Urbana, trucant al telèfon d’informació del Servei de Grua Municipal (937065250) o escrivint a l’adreça de correu electrònic abandonaments@bsmsa.cat.
 • Per a més informació sobre els requisits i la tramitació de la T-Verda pot consultar la pàgina web de l’AMB.
El meu vehicle té danys que abans no tenia i que crec que els ha causat la grua, què he de fer?
 • En cas de que el seu vehicle hagi estat ingressat en un dipòsit concret, caldrà que presenti la seva reclamació en aquest mateix dipòsit.
 • En cas de que hagi estat mogut a causa de la realització d’un esdeveniment, podrà presentar la seva reclamació a qualsevol dels dipòsits municipals.
 • Disposa de cinc dies per fer la reclamació a partir de la sortida / moviment.
Vull fer una reclamació (No recurs)
Atesa la meva mobilitat reduïda, vull saber si podré accedir amb cadira de rodes a les instal·lacions?
 • Als nostres dipòsits de BadajozJoan Miró disposa d’ascensors per accedir a les zones d’atenció al ciutadà. Al dipòsit de Sant Genís, el nostre personal col·laborarà amb vostè per ajudar-lo a accedir a la zona d’atenció al ciutadà.