Preguntes Freqüents

/

Com puc saber a quin dipòsit s’ha endut la grua el meu vehicle?
Què és necessari per retirar el vehicle?
La documentació del vehicle està dintre del vehicle. La podré agafar?
 • Al mateix dipòsit podrà sol·licitar accés al vehicle per agafar la seva documentació i presentar-la a la finestra d’atenció al ciutadà.
A partir de quin moment començaré a abonar estades d’estacionament? (*)
 • Les primeres 4 hores, des del moment de l’ingrés i sempre dins del mateix dia, estan exentes de pagament.
 • (*) Atesa l’emergència sanitària derivada de la COVID-19 i les mesures excepcionals decretades per l’estat d’alarma, les estades generades a partir de les 14 h del dia 14 de març fins al final del període de confinament, no s’hauran d’abonar.
De quant temps disposo per anar a buscar el vehicle al dipòsit, abans de que considerin que està abandonat?
 • Passats 60 dies des del ingrés del vehicle, aquest entraria en situació d’abandonament i es procediria al desballestament del vehicle si aquest no fos retirat.
 • Un cop notificat al propietari, disposarà d’un termini aproximat de 30 dies més.
De quines modalitats de pagament disposo per abonar les taxes del servei de grua?
 • Pagament presencial en efectiu o crèdit:
  • A les finestretes dels Dipòsits Municipals.
  • Als caixers automàtics dels Dipòsits Municipals.
 • Pagament on-line: Pot fer el pagament a la secció de pagament on-line de la nostra pàgina web.
És obligatori pagar la multa per retirar el vehicle?
 • No, si és un ciutadà amb residència a Espanya. El que sí que és obligatori és pagar la tarifa de retirada de la grua.
 • No obstant, si paga la multa en el moment de procedir a la recollida del seu vehicle, i si està encara dins del període de pagament voluntari,  es podrà beneficiar d’un 50% de descompte.
 • Si es tracta d’un ciutadà sense residència a Espanya, sí que està obligat a abonar la multa en el moment de la retirada del vehicle, amb el descompte de 50%, si encara es troba dins del període de pagament voluntari.
Puc fer el recurs al mateix dipòsit?
 • No. Els recursos es fan a l’Ajuntament de Barcelona o a les seus de Districte.
 • Al dipòsit on tramita la sortida podrà demanar els impresos per fer-ho i les adreces on ho pot presentar o enviar.
Si hi ha un vehicle obstruint el meu gual, què he de fer?
 • Trucar al 112. Els serveis sol·licitats pels ciutadans sempre han de ser sol·licitats a  traves de la Guardia Urbana de Barcelona.
Si un vehicle sense distintiu està estacionat a una reserva per minusvàlids, què he de fer?
 • Trucar al 112. Els serveis sol·licitats pels ciutadans sempre han de ser sol·licitats a  traves de la Guardia Urbana de Barcelona.
Si el meu vehicle està bloquejat per un altre, què he de fer?
 • Trucar al 112. Els serveis sol·licitats pels ciutadans sempre han de ser sol·licitats a  traves de la Guardia Urbana de Barcelona.
Per què la grua ha retirat el meu vehicle?
El meu vehicle ha estat mogut per l’Ajuntament, com puc saber la nova ubicació?
 • A través de la Cerca de vehicle anotant la matrícula.
 • Trucant al telèfon 937065250.
Com és que l’han mogut?
 • L’Ajuntament, per diversos esdeveniments, obres, actes esportius o lúdics de la ciutat de Barcelona, té la potestat de moure els vehicles i objectes que siguin necessaris per la realització dels actes, segons recull les Ordenances Municipals.
Necessito que em moguin uns vehicles del carrer, què he de fer?
 • En primer lloc necessita demanar el corresponent permís d’ocupació d’un espai públic a una seu de Districte de l’Ajuntament.
 • Posteriorment, amb el permís ja concedit, haurà de passar per un dels dipòsits municipals, i allà li faran el corresponent cobrament, en funció de la previsió de vehicles a moure per part de la grua.
 • Finalment, un cop realitzats els moviments, li faran la factura definitiva, en base al temps utilitzat i els vehicles moguts.
Si no vull el meu vehicle, què he de fer?
 • Si el vehicle que ja no vol es trobar al carrer, pot fer la cessió en favor de l’Ajuntament en lloc d’abandonar-lo i nosaltres ens encarreguem de tot, gratuïtament, desballestament i baixa a la DGT. Cessió de vehicles.
Si he donat de baixa un vehicle, com puc tramitar la T-Verda per a viatjar en Transport Públic?
 • Si ha cedit el vehicle en favor de l’Ajuntament de Barcelona per a la seva destrucció i vol tramitar la T-Verda, vostè ha de sol·licitar el Certificat de Destrucció. El pot demanar en el moment d’efectuar la cessió del vehicle als Dipòsits Municipals. També al Punt d’Atenció al Ciutadà de B:SM situat al carrer de Calàbria 66, trucant al telèfon d’informació del Servei de Grua Municipal (937065250) o escrivint a l’adreça de correu electrònic abandonaments@bsmsa.cat.
 • El certificat de destrucció es podrà recollir als Dipòsits Municipals als 15 dies de la sol·licitud.
 • Per a més informació sobre els requisits i la tramitació de la T-Verda pot consultar la pàgina web de l’AMB.
El meu vehicle té danys que abans no tenia i que crec que els ha causat la grua, què he de fer?
 • En cas de que el seu vehicle hagi estat ingressat en un dipòsit concret, caldrà que presenti la seva reclamació en aquest mateix dipòsit.
 • En cas de que hagi estat mogut a causa de la realització d’un esdeveniment, podrà presentar la seva reclamació a qualsevol dels dipòsits municipals.
 • Disposa de cinc dies per fer la reclamació a partir de la sortida / moviment.
Vull fer una reclamació (No recurs)
Atesa la meva mobilitat reduïda, vull saber si podré accedir amb cadira de rodes a les instal·lacions?
 • Als nostres dipòsits de BadajozJoan Miró disposa d’ascensors per accedir a les zones d’atenció al ciutadà. Al dipòsit de Sant Genís, el nostre personal col·laborarà amb vostè per ajudar-lo a accedir a la zona d’atenció al ciutadà.