Avís legal

LSSI:

En compliment d'allò establert a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web:

Titular: BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS S.A. (B:SM)
Adreça: Calàbria 66 - 08015 BARCELONA
Contacte: bsmsa[at]bsmsa[dot]cat
Dades registrals: inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb el número 6165/03, tom 35452, foli 28, full B 108458, inscripció 87, CIF A 08765919.


AVÍS LEGAL:

El lloc web de B:SM té per objecte facilitar a l'usuari en general el coneixement de les activitats i dels serveis que presta, així com facilitar als seus clients serveis ad hoc. B:SM es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions en la informació que conté el seu web o en la seva configuració i presentació.

L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació del fet que B:SM no serà responsable dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se de l'esmentat accés, o com a conseqüència de l'ús de la informació continguda en l'esmentat web o de l'accés a altres matèries d'Internet a través dels enllaços d'aquest lloc web.

El copyright del material contingut en aquest lloc web és propietat de B:SM, i el seu accés no implica llicència per a la seva reproducció o distribució; per a això, és necessari el consentiment previ per escrit de B:SM.

Les eventuals referències contingudes en el web de B:SM en relació amb qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació que faci constar la marca, el nom comercial, la identificació del fabricant o el subministrador, etc. titularitat de tercers no constitueix cap suport, patrocini o recomanació envers aquests per part de B:SM.


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:

Per llegir la política de protecció de dades personals, accedeixi a l'adreça web 
www.bcn.cat/catala/avislegal/protec_dades.htm


© Barcelona de Serveis Municipals S.A.