Grua Municipal

Des de l'any 1985, la Divisió de Transports de Barcelona de Serveis Municipals, S.A., exercint el principi d'autoritat a través de la Guàrdia Urbana, presta el servei de la Grua Municipal a la ciutat de Barcelona.

L'Objectiu del Servei Municipal de Grues és facilitar la mobilitat i la seguretat del trànsit a la ciutat, exercint un paper clau en el control de la indisciplina viària i en la prestació d'altres serveis de trasllat i retirada de vehicles.

Aquest servei esdevé una eina imprescindible en la política de mobilitat de la ciutat i s'integra dins les accions municipals de millora de la disciplina viària a l'objecte de contribuir a l'assoliment d'una mobilitat més sostenible.

Dipòsits municipals

 

 

Com recuperar el vehicle

Saber-ne la ubicació amb un SMS, a través del web o per telèfon

 

 

Pagament online

Per fer el pagament de les taxes dels vehicles retirats per la grúa

 

 

 

Cessió de vehicles

Servei gratuït