Missió

La disciplina viària, entesa com el compliment de les normes de circulació i d’estacionament a la ciutat, és un element fonamental per millorar la fluïdesa del trànsit i la seguretat de les persones i els vehicles.

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, s’encarrega de promoure i de fomentar l’educació vial entre tots els ciutadans. Totes aquestes accions es complementen amb l’actuació de la Guàrdia Urbana i el servei de Grua Municipal, aquest últim gestionat per la divisió de Transports de Barcelona de Serveis Municipals, S.A.

La missió del Servei Municipal de Grues és la de mantenir la disciplina viària com a element essencial per agilitzar l’eficiència i seguretat de la xarxa viària urbana, contribuint a l’optimització i utilització de l’espai, disminuint el cost social de la mobilitat i millorant la qualitat de vida dels ciutadans.

Aquesta missió té com a objectiu:

 

 

Incrementar les places d’aparcament disponibles a la via pública.

 

 

Facilitar l’execució d’obres i la realització d’esdeveniments públics.

 

 

Impedir la degradació provocada per residus sòlids abandonats en la via pública.

 

 

Facilitar la circulació dels vehicles bloquejats (Guals ocupats, vehicles obstaculitzant, etc.).

 

 

Garantir la seguretat i reserva d’espais destinats a vianants i reduir la perillositat del trànsit.

 

 

Augmentar la velocitat comercial per reduir la congestió, la contaminació i el cost econòmic dels trajectes.

 

 

Garantir la disponibilitat de les places d’estacionament reservades per determinats col·lectius i serveis.

 

 

Proporcionar altres serveis de trasllat i moviment de vehicles a l’ajuntament, altres institucions i als ciutadans.