Pagament online

Tràmit exclusiu pel pagament on line de taxes de vehicles retirats per la Grua Municipal, per infracció d’estacionament.

Esculli l’opció que li correspongui

Persona que consta al permís de circulació del vehicle com a propietari i que recollirà el vehicle.

Titular

Persona que consta a la pòlissa de l’assegurança del vehicle, amb nom i cognoms, declarat com a conductor habitual i que recollirà el vehicle.

Conductor habitual

Persona amb autorització escrita pel titular i fotocopia del DNI d’aquest i que recollirà el vehicle.

Autoritzat

Persona amb residència i vehicle matriculat fora de l’estat espanyol.

Estranger

 

Si es declara conductor habitual, autoritzat pel titular o estranger, haurà d’aportar la documentació acreditativa o adjuntar-la en aquest procés.

Per qualsevol altra situació només podrá ser atès en els dipòsits municipals.