Recuperar el vehicle

Si el vostre vehicle ha estat retirat de la via pública, la Grua Municipal deixa un adhesiu al terra (triangle), indicant a quin dipòsit municipal ha estat traslladat i quina documentació cal portar per recuperar-lo.

També pot localitzar el seu vehicle

A través de la Cerca de vehicles introduint la matrícula.

Enviant un SMS* al 217010 amb la paraula grua un espai i la matrícula del vehicle retirat.
* cost del SMS 0,15€ (petició i resposta)

Trucant al telèfon 901 51 31 51**.
** Cost segons l’operador de telefonia.

L’import de la multa podrà ser abonat en el moment de la retirada del vehicle, amb el descompte corresponent.

Consulti les tarifes de retirada del vehicle.

Tramitació

Documentació per recuperar un vehicle ingressat per infracció d’estacionament

Per a recuperar un vehicle retirat per infracció cal adreçar-se al dipòsit municipal indicat, aportant la següent documentació, en funció de la seva situació:

/

Si la persona que retira el vehicle és el titular
 • DNI o passaport o permís de residència original i permís de conduir original
Si la persona que retira el vehicle NO és el titular
 • Autorització signada pel titular del vehicle que reculli les seves dades i les de l’autoritzat, d’acord amb el model adjunt
 • Fotocòpia del DNI o permís de conduir del titular
 • DNI o passaport o permís de residència i permís de conduir de l’autoritzat. També es considera com autoritzada la persona que consta amb nom i cognoms a la pòlissa de l’assegurança com a conductor habitual
  Si el titular del vehicle és una persona jurídica
  • Escriptura o còpia on surti l’apoderat que retirarà el vehicle
  • Si no és l’apoderat qui el retira, pot autoritzar que el reculli una altra persona, sempre que presenti el document d’autorització, amb el segell de l’empresa. Veure mostra adjunta
  • Fotocopia del DNI, permís de conduir, passaport o permís de residència de l’autoritzant
  • DNI, passaport o permís de residència i permís de conduir de l’autoritzat
    Si el vehicle és propietat d’un LEASING, RENTING o LLOGUER
    • Contracte original o fotocòpia compulsada de l’arrendament
    • DNI o passaport o permís de residència i permís de conduir de la persona que retiri el vehicle
    • En cas de ser l’autoritzat: cal presentar el document d’autorització signat pel titular del contracte, amb el segell de l’empresa. Veure model adjunt
    • Fotocòpia del DNI del titular del contracte
    Bicicletes
    • En el cas de les bicicletes, cal anar als dipòsits de vehicles de Sant Genís-Vall d'Hebron, Badajoz, Joan Miró i aportar:
     - DNI del propietari
     - Factura de compra o algun tipus de documentació que acrediti la propietat del vehicle

    Documentació per recuperar un vehicle ingressat per altres infraccions

    Per a recuperar un vehicle retirat per altra tipus d’infracció, diferent a la d’estacionament, cal adreçar-se al dipòsit municipal indicat, aportant la documentació descrita en l’apartat anterior “Documentació per recuperar un vehicle ingressat per infracció d’estacionament”, dependent de cada situació, sent obligatori presentar la documentació addicional que es relaciona a continuació:

         • Permís de circulació del vehicle
         • Fitxa tècnica del vehicle
         • Rebut de l’assegurança
         • Permís de conduir del tipus de vehicle que es vingui a recollir

    És absolutament imprescindible que la documentació esmentada sigui l’original i que estigui vigent en el moment de la retirada del vehicle.

    En el cas de retirada d’un vehicle ingressat per altres infraccions diferents a la d’estacionament, no serà possible fer el pagament online.