Serveis

La Grua Municipal de Barcelona és pionera en oferir un servei integral de gestió. Aquest fet implica una constant innovació en la prestació del servei, els mitjans utilitzats i la metodologia de treball.

El 12 de Juny de 2003, fruit de l’objectiu i compromís de prestar un servei de qualitat, la Unitat de Grues assoleix la certificació ISO 9001. Veure Política de Qualitat.

La Grua Municipal de Barcelona presta els següents serveis

Retirada de vehicles de la via pública 

 

Sol·licituds específiques de ciutadans en casos d’ocupació de guals, ocupació de zones reservades, vehicles bloquejats, etc.

 

 

Infraccions d’estacionament i vehicles que dificulten la circulació (zones de càrrega i descàrrega, carril bus, doble fila, pas de vianants, etc.).

 

 

Peticions dels cossos policials per tal de garantir la seguretat en el trànsit (alcoholèmia, manca d’assegurança, ITV caducada, etc.).

 

 

Precinte i/o a disposició judicial per sol·licituds d’institucions oficials.

 

 

Vehicles abandonats a la via pública.

 

 

Cessió del seu titular per evitar l’abandonament a la via pública.

Moviments de vehicles 

 

Esdeveniments culturals, esdeveniments esportius, festes de barri, necessitat d’obres, etc.

 

 

Reserves d’espais a la via pública sol·licitades per entitats privades, prèviament autoritzades.

Trasllat i custòdia de vehicles 

 

Vehicles recuperats de robatori i accidents dels que no es pot fer càrrec el seu conductor.

Immobilització de vehicles 

 

Vehicles no autoritzats a circular.

Altres serveis 

 

Tramitació de la cessió voluntària de vehicles.

 

 

Cobrament de denúncies i /o tributs municipals en període voluntari.